Producenci mleka

Milkpol S.A. prowadzi stabilną, opartą na relacjach biznesowych politykę skupu surowca. Dla nas, wysokiej jakości surowiec jest podstawą w całym procesie produkcyjnym, dlatego też dokładamy wszelkich starań, aby spełniał wysokie normy fizykochemiczne, mikrobiologiczne. Aktualnie są dwie możliwości rozpoczęcia współpracy, pierwsza to zawarcie bezpośredniej umowy na dostawy mleka ze Spółką, druga to przystąpienie do jedynej w makroregionie łódzkim, grupy producenckiej.

 

Naszym obecnym i nowym Dostawcom oferujemy:

 

  • Stabilną i przejrzystą politykę cenową
  • Jasne i czytelne umowy na dostawy mleka
  • Terminowość zapłaty za mleko
  • Doradztwo lekarza weterynarii/ żywieniowca
  • Możliwość uczestniczenia w programie „Rozwijaj się z Nami”


Zapraszamy do współpracy!

 

Kierownik Laboratorium/skupu Anna Koperska tel: 44 616 51 82 e-mail a.koperska@milkpol.com.pl


Łódzka Spółdzielnia Grupa Producentów Mleka P. Elżbieta Tabor 505 975 265


Strona konsumencka