Kalendarium Wydarzeń

Rok 2020

Zarząd Milkpol S.A. z siedzibą w Czarnocinie („Spółka”) informuje niniejszym, iż raporty okresowe EBI Spółki (jednostkowe raporty kwartalne i jednostkowy raport roczny) w 2020 roku będą przekazywane (publikowane) za pośrednictwem systemu EBI w następujących datach:

 

(1) Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2019 roku - w dniu 14 lutego 2020 roku,

(2) Jednostkowy raport roczny za 2019 rok - w dniu 7 maja 2020 roku,

(3) Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2020 roku - w dniu 14 maja 2020 roku,

(4) Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2020 roku - w dniu 14 sierpnia 2020 roku,

(5) Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2020 roku - w dniu 13 listopada 2020 roku.


Ewentualna zmiana dat przekazywania raportów okresowych jest przekazywana w formie raportu bieżącego. Raport bieżący zawierający informację o zmianie daty przekazania raportu okresowego powinien być przekazany nie później niż na dwa dni przed: (1) przekazaniem raportu okresowego w nowym terminie, oraz (2) datą przekazania raportu okresowego wyznaczoną w niniejszym raporcie bieżącym powyżej lub w poprzednim raporcie bieżącym, zawierającym informację o zmianie daty, o ile raport okresowy ma zostać przekazany po tej dacie.

Przepisy
Zobacz więcej przepisów