Władze

Organy Spółki
 

ZARZĄD
 

Aleksandra Świerczyńska - Prezes Zarządu


Aleksandra Świerczyńska - jest absolwentką Wyższej Szkoły Kupieckiej z siedzibą w Łodzi.

 

W marcu 2009 roku ukończyła, z wynikiem bardzo dobrym, studia na kierunku Zarządzanie i marketing, specjalność – Logistyka, uzyskując tytuł magistra. W roku 2005 pracowała jako sprzedawca w McHugh Group z siedzibą w Dublinie w Irlndii. W latach 2005 - 2006  pracownik działu Handlu w Milkpol Sp. z o.o.. W latach 2005 - 2008 współwłaściciel Integra S.C. z siedzibą w Łodzi. W latach 2007 - 2008 ponownie pracownik działu Handlu w Milkpol Sp. z o.o. W 2008 roku ukończyła Kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Od maja 2008 do 30.11.2011 pełniła funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Milkpol S.A. oraz Specjalisty ds. handlu. Od 30.11.2011 do 30.06.2013 pełniła funkcję Wiceprezesa Zarządu w Milkpol S.A.
Od 30.06.2013 pełni funkcję Prezesa Zarządu.


Magdalena Gałwa - Wiceprezes Zarządu


Magdalena Gałwa - w 1995 r. ukończyła Studium Bankowości przy Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu.


Od 1995 roku nieprzerwanie związana z firmą MILKPOL. W latach 1995 - 2000 pracownik działu Handlu, w latach 2000 - 2011 Kierownik Działu Handlu i Marketingu, a od 30.11.2011 do 26.06.2015 pełniła funkcję Członka Zarządu oraz Dyrektora d.s Handlu i Marketingu. Od 26.06.2015 pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu Milkpol S.A. Ponadto ukończyła szereg kursów i szkoleń z zakresu negocjacji, sprzedaży, m.in. szkolenie n.t. „Jak sprzedawać i negocjować z super- i hipermarketami” oraz „Psychologia sprzedaży i neuromarketingu”.

 

RADA NADZORCZA
 
Igor Gałwa - Przewodniczący Rady Nadzorczej
Katarzyna Fortak-Karasińska - Z-ca Przewodniczącego Rady Nadzorczej
Monika Ostruszka - Sekretarz Rady Nadzorczej
Stanisław Strzebiecki - Członek Rady Nadzorczej
Sławomir Karasiński - Członek Rady Nadzorczej

Przepisy
Zobacz więcej przepisów