Odpowiedzialny biznes

  • POLITYKA JAKOŚCI
  • OCHRONA ŚRODOWISKA
  • DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA

Milkpol S.A. to firma, która od ponad 25 lat działa na polskim rynku. Od samego początku podstawowymi wartościami, którymi kierują się nie tylko jej właściciele, ale i pracownicy to jakość i naturalność produktów.

 

W zakładzie funkcjonuje Zintegrowany system zarządzania jakością. W 2004 roku wdrożony został system HACCP, a standardy bezpieczeństwa żywności potwierdzają certyfikaty IFS oraz BRC. Dzięki temu, że potwierdzają one wysoki poziom jakości produktów, zaufanie naszych klientów do marki nie maleje a zadowolonych osób wciąż przybywa.

 

Wartym podkreślenia jest również fakt, że od lat firma otrzymuje po wnikliwych audytach certyfikaty Przedsiębiorstwa Fair Play, które odnoszą się nie tylko do produktów i sposobu ich wytwarzania, ale do firmy jako całości i jej funkcjonowania na rynku.

Lokalizacja zakładu produkcyjnego zobowiązuje Nas do starannej dbałości o środowisko naturalne, tak aby nadal nasze otoczenie było w zgodzie z naturą. Dlatego dbamy żeby nasza działalność nie miała negatywnego wpływu na środowisko. Milkpol S.A. posiada własną podoczyszczalnię ścieków. Wszystkie odpady są segregowane i odpowiednio utylizowane. Prace modernizacyjne wykonane oraz zaplanowane do wykonania w najbliższym czasie, zakładają szeroko pojętą optymalizację energetyczną.

Firma od lat jest zaangażowana w działalność charytatywną.

 

Związana jest z placówkami oświatowymi i opiekuńczymi, gdzie uczestniczy w różnego rodzaju przedsięwzięciach.

 

Pomaga firmom i fundacjom działającym na rzecz najbardziej potrzebujących.

 

Wspiera lokalne jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej.

 

W przypadku fundacji Gajusz z Łodzi pomoc polega m.in. na przekazywaniu części dochodu ze sprzedaży trzech produktów: serka czekoladowego, serka waniliowego oraz sera do naleśników.

 

FUNDACJA GAJUSZ

Zajmuje się chorymi dziećmi i ich rodzinami, przede wszystkim z terenu województwa łódzkiego. Pracuje w rytmie małych pacjentów.

Wszystkie dzieci naszego regionu, których życie jest ograniczone lub zagrożone oraz ich rodziny, powinny otrzymać specjalistyczną opiekę, wsparcie oraz pomoc.

W tym celu współpracuje ze wszystkimi instytucjami powołanymi do realizacji tego celu.

 

Bo samotność nie jest dla dzieci.

Od 1998 r. szkoli wolontariuszy, pomaga socjalnie, prawnie.
Od 2002 r. zapewnia pomoc psychologiczną na pediatrycznych oddziałach onkologicznych, intensywnej terapii, chirurgii.
Od 2005 r. prowadzi hospicjum domowe dla dzieci.
Od 2007 r. organizuje opiekę paliatywną nad dziećmi w Armenii.
Od 2009 r. we współpracy z Uniwersytetem Medycznym, szkoli studentów w Pracowni Pediatrycznej Opieki Paliatywnej, realizuje granty, wydaje podręczniki.
W 2013 r. powstał Pałac - Stacjonarne Hospicjum dla Dzieci oraz Centrum Medyczne PoMoc: Hospicjum Perinatalne, Pediatria, Neurologia, Ginekologia. Bo każde dziecko jest ważne, nawet to najmniejsze.
W 2014 r. Fundacja Gajusz otworzyła Hospicjum Perinatalne, w którym pomaga najmniejszym maluchom, znajdującym się jeszcze w brzuchu mamy.
W 2016 r. Fundacja Gajusz otworzyła Ośrodek Preadopcyjny Tuli Luli, który czeka z rękoma i sercami pełnymi miłości na wszystkie bobasy. Słowa interwencja, ośrodek, preadopcja kojarzą się raczej z procedurami, urzędami, sądami niż dzieciństwem, bezpieczeństwem czy miłością! Dlatego wymagana do rejestracji i na pieczątce nazwa będzie używana tylko tam gdzie jest konieczna. Dla dzieci i ich przyjaciół wystarczy Tuli Luli.

 

Więcej na http://www.gajusz.org.pl/

 

BANK ŻYWNOŚCI

Bank żywności realizuje swoją misję poprzez:

 

• Wyszukiwanie źródeł żywności produkowanej w nadmiarze,
• Pozyskiwanie żywności, w tym produktów o krótkim terminie przydatności, tzw. artykułów niehandlowych, wadliwie opakowanych, których wartość odżywcza nie budzi zastrzeżeń
• Magazynowanie otrzymanych produktów i ich racjonalną dystrybucję na rzecz organizacji, nie osób indywidualnych
• Promowanie postaw przeciwdziałających utylizacji żywności lub jej marnowaniu

 

Więcej na http://www.bankzywnoscilodz.pl

 

Przepisy
Zobacz więcej przepisów