„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”

 

Operacja pn. "Modernizacja zakładu przetwórstwa mleka poprzez zakup nowoczesnych maszyn i urządzeń służących efektywności produkcji, zespołu mierników oraz pompy ciepła" mająca na celu poprawę konkurencyjności poprzez wzrost wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Przetargi

Przetarg nr 1

INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA


Zamawiający "MllKPOl" Spółka Akcyjna ul. Główna 162 97-318 Czarnocin informuje, iż unieważnia postępowanie na dostawę zespołu sprężarkowego wszczęte zapytaniem ofertowym upublicznionym w dniu 24.04.2017r.


Przyczyną unieważnienia postępowania są błędy formalne postępowania uniemożliwiające zawarcie umowy z Wykonawcą w sposób wymagany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Treść wkrótce!

Przepisy
Zobacz więcej przepisów